Čuječnost pomeni zavestno usmerjanje pozornosti na izkušnjo v sedanjem trenutku na poseben način: odprto, radovedno, sočutno in sprejemajoče.

Sprejemanje je ena najbolj pomembnih elementov čuječnosti. Vendar pri tem ne gre za pasivnost ali vdajo, kot bi morda sprva pomislili. Gre za aktivni proces priznavanja doživljanja v tem trenutku, namesto da bi se mu poskusili instinktivno izogniti ali ga poskušali takoj in za vsako ceno spreminjati. Običajno je natanko to naš avtomatski odziv na neprijetna doživljanja – da se jim poskušamo izogniti ali jih spremeniti v bolj prijetna. Predvsem naša neprijetna ali boleča čustva. Le redko uspemo z njimi ostati – jih opaziti oz. ozavestiti, poimenovati in sprejeti, da so v tem trenutku takšna kot so. Vendar je ravno ta korak sprejemanja ključen, saj nam prinese razbremenitev in nam omogoča, da na doživljanje situacije pogledamo bolj umirjeno in tudi z drugega zornega kota. To pa nam šele daje možnost, da se na situacijo odzovemo bolj funkcionalno. Zavesten, premišljen odziv je pogosto povsem drugačen kot bi bila prvotna hitra, impulzivna oz. avtomatična reakcija.

Če se torej neprijetnemu izogibamo, ga zanikamo, se pretvarjamo, da ne obstaja, bežimo stran ali pa se proti njemu borimo, nam to jemlje energijo in moč. Občutek imamo, da nam stvari polzijo iz rok, in smo nemočni. Če pa si za začetek priznamo, kaj doživljamo in to sprejmemo, vzamemo moč nazaj v svoje roke. Umirjeni in z nekaj distance lažje poiščemo ustrezno rešitev dane situacije in se z njo spoprimemo, če presodimo, da je to potrebno. Šele ko vemo, kje smo, lažje izberemo, kam bomo šli.

Načini razvijanja sprejemanja:

  • V mislih se sprehodimo po telesu in sprejemamo občutke: »Čutim … in to sprejemam.«
  • Ozavestimo svoja trenutna čustva in jim dovolimo, da so kot so. Poskušamo začutiti prijaznost, skrbnost in sprejemanje do njih.
  • Pozornost usmerimo k svojim mislim in jih samo opazujemo, ne da bi jih poskušali odgnati ali spremeniti.
  • Čuječe lahko opazujemo tudi svoje dihanje in ga sprejemamo, ne da bi ga kakorkoli spreminjali. Samo ozavestimo, kakšno je.

 aryd (12)