Raziskovalci na področju psihologije so se od nekdaj zanimali za osebnost posameznika. Ugotovili so, da le-to sestavlja pet velikih faktorjev oz. potez osebnosti: ekstravertnost, sprejemljivost, vestnost, čustvena stabilnost in odprtost.

Za posameznike, ki so ekstravertni, je značilno, da so usmerjeni navzven, kar pomeni, da so družabni, zgovorni, aktivni. Po drugi strani pa je za introvertne posameznike značilno, da se pogosteje in raje usmerjajo vase, kar se kaže v tem, da so bolj samotarski, molčeči in razmišljujoči. Zanimiva je ugotovitev, da se ekstravertnost povezuje z nižjo možgansko aktivnostjo, zato jo ti posamezniki iščejo v okolici, introvertnost pa se povezuje s povišano možgansko dejavnostjo, zato ti posamezniki ne potrebujejo dodatne stimulacije iz okolja.

Sprejemljivosti rečemo tudi prijaznost. Ta poteza je značilna za posameznike, ki so usmerjeni k ohranjanju pozitivnih odnosov z drugimi ljudmi. Sprejemljivost se odraža v dobronamernosti, blagosti in popustljivosti, celo podredljivosti. Po drugi strani pa so posamezniki, ki imajo to lastnost manj izraženo, neprijetni v odnosih, saj so trmasti, maščevalni, neuvidevni in osorni.

Vestnost pomeni skrbnost in je precej povezana z uspešnostjo v šoli in na delovnem mestu. Kaže se v odgovornosti, zanesljivosti, natančnosti, redoljubnosti, vztrajnosti, pa tudi sledenju pravilom. Pomanjkanje vestnosti pa se odraža v nezanesljivosti, površnosti, neurejenosti, lahko bi rekli celo lenobi.

Čustvena stabilnost je sposobnost obvladovanja lastnih čustev. Za posameznike, ki so bolj čustveno stabilni, rečemo, da uravnovešeni, umirjeni, sproščeni, tudi hladnokrvni in odporni na vsakodnevne stresorje. Po drugi strani rečemo posameznikom, ki imajo to lastnost manj izraženo, da so nevrotični, torej pretirano čustveni, nervozni, napeti, zaskrbljeni, anksiozni, občutljivi.

Odprtost, ki jo lahko imenujemo tudi intelekt, pa se odraža predvsem v odprtosti za nove izkušnje. Posameznike, ki so bolj odprti, zanimajo različne stvari, so bolj inteligentni, razumski, ustvarjalni in iznajdljivi. Za posameznike z manj izraženo odprtostjo pa je značilno ravno nasprotno – ozko področje interesov, neinteligentnost, omejenost v razmišljanju, neustvarjalnost in nefleksibilnost.

dlkbjo (308)