Situacijam, ki jih ocenjujemo kot zastrašujoče, se velikokrat enostavno izognemo ali uporabimo katero drugo vrsto t. i. nekoristnega varovalnega vedenja. Primer takšnega vedenja je stalna dostopnost telefona, pomirjeval, kajenje, alkohol ali stalna prisotnost nekoga, ob komer se počutimo varni. To so vedenja, ki kratkoročno znižajo povišano vzburjenostjo, dolgoročno pa krepijo strah pred situacijo, pasivnost in občutek nemoči.

Nekdo z izkušnjo prometne nesreče lahko npr. razvije strah pred vožnjo avtomobila. Strah lahko posploši na vsa prevozna sredstva in se počuti varnega le še doma. Strahu se tako naučimo s pomočjo instrumentalnega pogojevanja, kjer se verjetnost nekega vedenja poveča, če mu sledi nagrada. Oseba, ki je npr. v avtomobilu doživela pospešeno bitje srca, se je ustrašila možnosti paničnega napada, kar je povišalo stopnjo tesnobe, posledično pa je odšla na urgenco, kjer je tesnoba upadla. Odhod na urgenco je v tem primeru predstavljal nagrado, oseba pa se je naučila, da se tesnoba zmanjša, če ob pospešenem bitju srca odhiti na urgenco. Vendar izogibanje stvarem, ki se jih bojimo, dolgoročno samo povečuje strah pred njimi.

Izogibajoče in varovalno vedenje torej ni učinkovito, saj le trenutno zmanjša napetost, dolgoročno pa postanemo od njega lahko odvisni. Ta krog lahko prekinemo le, če se okrepljeni s tehnikami premagovanja tesnobe s strahom soočimo in tako dobimo priložnost spoznati, da se ne bo zgodilo najhuje, kar predvidevamo, oz. da smo situacijo kljub tesnobi preživeli. Večkrat ko prekinemo ta krog, več pozitivnih izkušenj bomo pridobili in bolj pogumno se bomo podali v situacije, ki smo jih imeli za ogrožajoče. Situacija, predmet ali oseba, ki nas je prej navdajala z grozo, postaja tako vse manj vznemirjujoča in izgublja moč nad nami. Z aktivnim soočanjem z njo postajamo mi tisti, ki imamo moč nad njo.

V razmislek:

  • Česa me je strah?
  • Kaj običajno takrat naredim? Se situaciji izognem ali uporabim katero drugo varovalno vedenje?
  • Kakšne so kratkoročne posledice takšnega vedenja?
  • Kakšne so dolgoročne posledice takšnega vedenja?
  • Kdo ima v tem primeru moč – situacija ali jaz?
  • Kaj lahko naredim, da si povrnem moč v svoje roke?

 dlkbjo (270)