Nekatere razlike med spoloma obstajajo, veliko pa jih je stereotipnih in pretiranih. Na primer: ženske so čustvene, občutljive, empatične, mile, nežne, sugestibilne, podredljive, neagresivne, zgovorne, usmerjene na dom in družino ter bolj osredotočene na videz. Moški naj bi bili tradicionalno bolj agresivni, grobi, brezobzirni, odločni, dominantni, aktivni, racionalni, umerjeni v poklic in okolje. Različne teorije vzroke pojasnjujejo na različne načine.

Vpliv evolucije na razlike med moškim in žensko

  • Evolucijsko je bila vloga moških lov za hrano, borba za moč oz. hierarhijo v skupini ter varovanje družine. Več možnosti za nadaljevanje svoje vrste so imeli tisti moški, ki so imeli spolne odnose s čim več ženskami. S tega vidika naj bi moške privlačile ženske z velikimi prsi, ozkim trebuhom in širokimi boki, saj to nakazuje, da so mlade, zdrave in pripravljene na razmnoževanje.
  • Od pradavnine je vloga žensk skrb za dom in družino. Ženske naj bi privlačili dominantni moški z visokim statusom in bogastvom, saj to pomeni, da lahko njih in potomce varujejo in preskrbijo.

Vpliv učenja na razlike med moškim in žensko

  • Z vzgojo nam starši priučijo vzorce vedenja in čustvovanja že s tem, ko pri deklicah in dečkih nagrajujejo in kaznujejo različna vedenja.
  • Deklice oblačijo v roza oblekice, jim kupujejo punčke, spodbujajo sodelovalne igre in izražanje čustev. Fantke pa oblačijo v modro, jim kupujejo avtomobilčke in druge tehnične igrače, spodbujajo tekmovanje in zavirajo izražanje čustev (»fantje ne jokajo«).

Vpliv hormonov na razlike med moškim in žensko

  • Na oblikovanje želja, vrednot in dojemanje realnosti močno vplivajo tudi hormoni, ki v različnih življenjskih obdobjih različno intenzivno delujejo. Zaradi hormonov se močno spreminjajo zlasti ženski možgani – mesečno se zaradi menstruacijskega cikla spremenijo tudi do 25 % (prvih 14 dni do ovulacije narašča sproščenost, družabnost in samozavest, nato se povečuje razdražljivost in samotnost).
  • Hormoni so tisti, ki ženske silijo v komunikacijo, odzivanje na obrazne izraze drugih, povezovanje, občutljivost, skrbnost, umirjanje konfliktov in ohranjanje odnosov. Deli možganov, ki so zadolženi za omenjene funkcije so namreč pri ženskah veliko bolj razviti kot pri moških.
  • Za razlike v spolnosti je odgovoren predvsem hormon testosteron. Zaradi njega naj bi moški na spolnost pomislijo večkrat dnevno, ženske pa v povprečju le 1 x, med ovulacijo pa 3 do 4 x.
  • Če se zavedamo vpliva možganskih procesov, imamo izbiro – ali se impulzivno odzovemo notranjemu nagonu ali pa se poskušamo odzvati na bolj sprejemljiv in za medosebne odnose bolj konstruktiven način. Izbira je vedno naša.

 dlkbjo (323)