Kaj se nam zdi v življenju najbolj pomembno? Katere so tiste stvari, ki jih je potrebno ceniti in spoštovati? Kaj nas osrečuje?

Vrednote so predstave o tem, kaj ocenjujemo kot dobro, zaželeno, smiselno. Vrednote so vse, kar cenimo, vse, kar se nam zdi vredno, pravilno, pomembno, dragoceno. So nekakšen kompas, ki usmerja naše življenje. Predstavljajo nekaj pozitivnega, nekaj, za kar se je vredno zavzemati in temu slediti. Če jih identificiramo in delujemo skladno z njimi, smo bolj zadovoljni in izpolnjeni.

Izoblikujemo jih tekom odraščanja, vendar se tudi kasneje zaradi novih izkušenj in spoznanj lahko spreminjajo. Običajno se spreminjajo od bolj hedonističnih (povezane s čutnim ugodjem: udobje, dobro počutje, dobra hrana in pijača, uživanje, zabava, druženje, telesna dejavnost, počitek, spolnost) in potenčnih vrednot (povezane z dosežki in uveljavljanjem: uspeh, ugled, moč, slava, priznanje, kariera, korist, denar), k moralnim (vrednote dolžnosti in odgovornosti: poštenost, pogum, radodarnost, dobrota, enakost, svoboda, strpnost, napredek, altruizem, skrb za druge, prijateljstvo, ljubezen, družinska sreča, dom) in izpolnitvenim (spoznanje in modrost, kultura in umetnost, estetika in lepota, vera in božanskost, samoaktualizacija in občutenje življenjskega smisla).

Ljudje se med seboj razlikujemo v tem, kaj vrednotimo bolj in kaj manj. Ker dajemo posameznim vrednotam drugačen subjektivni pomen, ima vsak svojo lestvico vrednot glede na lastno oceno pomembnosti. Spodaj je navedenih nekaj vrednot in svojo lestvico vrednot lahko oblikujemo tako, da vsako ocenimo z oceno od 0 (nepomembno zame) do 5 (zelo pomembno zame) ter jih nato razvrstimo od najbolj do najmanj pomembnih.

 • blagostanje
 • čuječnost
 • denar
 • dogodivščine
 • družina
 • duhovnost
 • hvaležnost
 • kreativnost
 • lepota
 • ljubezen
 • modrost
 • moč
 • napredek
 • narava
 • neodvisnost
 • odprtost
 • popolnost
 • poštenost
 • predanost
 • preprostost
 • prijateljstvo
 • prijaznost
 • radovednost
 • red
 • samozadostnost
 • senzitivnost
 • skupnost
 • služenje
 • sodelovanje
 • spoštovanje
 • sreča
 • svoboda
 • točnost
 • tolerantnost
 • tradicija
 • trdo delo
 • učenje
 • umirjenost
 • uspeh
 • uživanje
 • varnost
 • vztrajnost
 • zadovoljstvo
 • zaupanje
 • zdravje
 • znanje
 • drugo.

Ko smo tako identificirali tri najpomembnejše, se lahko vprašamo, koliko jim sledimo v vsakdanjem življenju. In kaj lahko naredimo, da jih bomo živeli v še večji meri ter bili tako bolj izpolnjeni in zadovoljni.

Volčji potok (53)