Kakršnakoli sprememba zahteva več kot samo željo ali odločitev za spremembo. Gre za proces, ki ga sestavlja kar nekaj pomembnih korakov, ki vodijo do samega cilja in do tega, da ga ohranimo:

 1. prekontemplacija: razmišljanje, da bi bilo dobro/koristno/smiselno narediti spremembo, vendar nimamo (še) nobenega namena glede tega karkoli narediti,
 2. kontemplacija: zavedanje, da obstaja problem, vendar še vedno nismo pripravljeni iti v akcijo, da bi stanje spremenili,
 3. priprava: namen, da naredimo nekaj v zvezi s problemom,
 4. akcija: aktivno spreminjanje neželenega vedenja,
 5. vzdrževanje: konstantno nadomeščanje starega, neželenega vedenja z novim, bolj funkcionalnim.

Običajno si želimo novo oblikovano spremembo ohraniti, vendar se (kot nam je znano iz lastnih izkušenj), pri tem srečujemo s številnimi izzivi, ovirami in tudi zdrsi v prvotno stanje. Takrat se zgoraj opisan krog sklene in ponovno stopimo na enako pot, vendar smo ob vsaki ponoviti bogatejši za nova spoznanja, novo izkušnjo in običajno tudi hitreje napredujemo po posameznih stopnjah »navzgor«.

Da bi dosegli in ohranili želeno spremembo, je včasih koristno ozavestiti tudi določene vidike motivacije. Pri tem so lahko v pomoč naslednja vprašanja:

 • Kdo ali kaj mi preprečuje, da bi naredil spremembo?
 • Kakšne so koristi trenutnega, neželenega stanja?
 • Čemu neprijetnemu se izognem s tem, ko ničesar ne spremenim?
 • Kakšne ovire do cilja so »v meni« (pomanjkanje sposobnosti, spretnosti ipd.)?
 • V kolikšni meri si želim te spremembe (na lestvici od 0 do 10)?
 • V kolikšni meri se mi zdi to pomembno (na lestvici od 0 do 10)?
 • Je sprememba skladna z mojimi vrednotami?
 • Kaj sem v zvezi s tem že poskušal/a narediti?
 • Sem si oblikoval/a načrt?
 • Kaj mi je pri tem šlo dobro in kaj ne?
 • Kdo ali kaj mi je pri tem pomagalo, kakšno pomoč pa bi še potreboval/a?
 • Kakšne misli so mi šle skozi glavo v posameznih fazah spremembe?
 • Kaj se je ob tem dogajalo z mojimi čustvi in telesom?
 • Koliko so mi pri tem preusmerjale pozornost druge/manj pomembne informacije/aktivnosti/situacije?
 • V kolikšni meri se lahko odrečem trenutnim prijetnim stvarem, da bi dosegel/la uspeh kasneje v prihodnosti?

Odgovori na ta vprašanja lahko dajo nove odgovore na vprašanje, zakaj se včasih zdi sprememba tako oddaljena. Tudi iskreno priznanje samemu sebi, na kateri stopnji v procesu spremembe se nahajamo, nas lahko razbremeni in nam da uvid, kje pravzaprav smo. Morda še nismo pripravljeni na spremembo. Morda še nismo pripravljeni nekaj v zvezi s tem narediti. Morda bi bilo smiselno oblikovati načrt za akcijo. Morda se je potrebno opremiti z znanji ali veščinami za izvedbo akcije. Morda potrebujemo spodbudo, da spremembo ohranimo. Številni dejavniki so torej na poti do želene spremembe in včasih je pravi izziv, da ostanemo motivirani na tej poti. Včasih je lažje, če na njej nismo sami, ampak imamo ob sebi nekoga, ki nas spodbuja in nam pomaga napredovati na naši poti. To je lahko nekdo s podobnimi cilji, prijatelj, partner, terapevt ipd. In čeprav imamo pogosto pred očmi le cilj, je običajno sama pot tista, ki nas bogati in nam omogoča rast.

zporhjnbykl (4)