Zanos (angl. flow) je eno izmed pomembnejših čustvenih stanj na področju pozitivne psihologije. Zelo se približa čustvu sreče, doživljamo pa ga v redkih trenutkih, ko smo v polnosti osredotočeni na dejavnost, ki jo izvajamo. Ne gre torej za pasivno čustvo, ki nas preplavi, kadar se npr. predajamo sončnim žarkom ali dobremu filmu, ampak za čustvo, ki je posledica naše povečane angažiranosti v neki nam smiselni ali ljubi dejavnosti.

Zanos pomeni stanje globoke vključenosti v neko dejavnost. Ko nas le-ta povsem posrka vase, da ob tem povsem izgubimo občutek za prostor, čas in druge okoliščine. Zmanjša se stopnja samozavedanja in zavedanja obrobnih dražljajev, povečana pa je jasna vizija o cilju, vključenost v dejavnost, notranja motivacija, občutek nadzora in zadovoljstva. Zanos doživljamo v situacijah, ki nam predstavljajo izziv, saj ocenjujemo, da imamo sposobnosti in spretnosti za uspešno spoprijemanje z njimi. Kadar ocenjujemo, da nam predstavlja situacija premajhen izziv, nam je dolgčas, kadar pa je izziv prevelik in preraste v grožnjo, doživljamo anksioznost.

Situacije, v katerih doživljamo zanos, so različne od posameznika do posameznika. Običajno gre za nam najljubše dejavnosti, npr. delo, učenje, druženje ali ustvarjanje na raznoraznih področjih, npr. v glasbi, pisanju, kulinariki ipd. Ob tem nam je resnično prijetno, lahko celo zelo uživamo, zato stremimo k temu, da bi se vanje čim večkrat »potopili«. Običajno smo v njih tudi zelo uspešni in produktivni, čeprav se neredko zgodi, da ob tem povsem pozabimo na čas in morebitne roke. Zato je smiselno, da razlikujemo med situacijami funkcionalnega in nefunkcionalnega zanosa ter posvečamo svoj čas in energijo situacijam, ki jih ocenjujemo kot pomembne ali navdihujoče.

Vprašanja za razmislek:

  • Prepoznaš situacije, v katerih doživljaš zanos? Katere so te situacije?
  • S kakšnimi občutki si takrat napolnjen/a?
  • S katero izmed teh situacij bi bilo smiselno ali koristno nadaljevati? Kaj lahko v zvezi s tem narediš?

zporhjnbykl (19)