Psihoterapija Izbira

Home / Pozitivna psihologija

Sem sebičen, če poskrbim zase?

Naš vsakdan je poln obveznosti in zahtev. Hitenje sem in tja nas izčrpava, vendar si kljub temu le redko in z občutkom krivde vzamemo odmor, čas za sprostitev ali uživanje. Kaj bi si drugi mislili o nas, če bi si […]

Read More

Moje vrednote

Kaj se nam zdi v življenju najbolj pomembno? Katere so tiste stvari, ki jih je potrebno ceniti in spoštovati? Kaj nas osrečuje?

Read More

Samoaktualizacija kot uresničevanje lastnih potencialov

O samoaktualizaciji kot o človekovi temeljni potrebi po uresničevanju lastnih potencialov in talentov je pisal že Maslow, ki je samoaktualizacijo umestil na vrh piramide človekovih potreb. Šlo naj bi za t. i. višjo potrebo, ki ni temeljna za preživetje ampak […]

Read More

Čustva nam sporočajo, kje je naša pot

Naša čustva imajo neprecenljivo vrednost. Če jim prisluhnemo, nam lahko nudijo pomembne informacije o tem, kje se nahajamo in kam gremo. Ko doživljamo pozitivna ali prijetna čustva, kot je zadovoljstvo, veselje, upanje, hvaležnost, ponos, navdušenje, ljubezen ipd., smo na »pravi […]

Read More

Sanje postanejo resničnost, če jih vidimo in se potrudimo, da jih realiziramo

Želje vzbujajo hrepenenje, upanje, veselo pričakovanje. Želje so tiste, ki nas vlečejo naprej in nas spodbujajo, da se usmerjamo k napredku, rasti. Dajejo občutek, da je vse mogoče, in obljubljajo vse lepo. Na poti doseganja teh želja, pa lahko naletimo […]

Read More

Z užitkom, navdušeno predanostjo in smislom do večje sreče

Martin Seligman, vodilni psiholog na področju pozitivne psihologije, govori o treh poteh, ki peljejo k srečnemu življenju. To so užitek, navdušena predanost in smisel.

Read More

Zavzemanje kritične distance do lastnih miselnih izkrivljanj

Običajno svojim mislim verjamemo oz. smo zelo prepričani vanje. Pogosto vanje niti ne dvomimo, ampak jih sprejmemo takšne, kot so. Vendar naše misli pogosto niso realne ali pa so pretirane. Da bi zavzeli do njih bolj razumsko držo in se […]

Read More

Kako z mislimi izkrivljamo resničnost

Miselna izkrivljanja oz. kognitivne distorzije predstavljajo način, kako sistematično izkrivljamo resničnost. To so naučeni miselni vzorci, s katerimi vrednotimo določene situacije v skladu z našimi osnovnimi prepričanji in pravili, ki smo jih izoblikovali tekom odraščanja. Za vsakega je značilen določen […]

Read More

S hvaležnostjo do večjega zadovoljstva v letu 2015

Naša perspektiva gledanja na življenje je pogosto perspektiva pomanjkanja, kar pomeni, da se osredotočamo na tisto, česar nimamo, s čimer krepimo neprijetna čustva. Če pa se osredotočamo na dobro in lepo ter iščemo majhne užitke v življenju in stvari, za […]

Read More

Kaj je pozitivna psihologija

V preteklosti se je psihologija osredotočala skoraj izključno na tisto, kar je šlo narobe ali je bilo patološko, šele na prehodu v 21. stoletje se je okrepilo zanimanje za pozitivne dimenzije našega življenja, kot je sreča, zadovoljstvo, blagostanje ipd. Zadnja […]

Read More