O samoaktualizaciji kot o človekovi temeljni potrebi po uresničevanju lastnih potencialov in talentov je pisal že Maslow, ki je samoaktualizacijo umestil na vrh piramide človekovih potreb. Šlo naj bi za t. i. višjo potrebo, ki ni temeljna za preživetje ampak za posameznikovo osebnostno rast. Nanjo v večji meri vpliva okolje in družba, ki nas usmerja k zaželenim ciljem in vrednotam.

Kaj konkretno nekemu posamezniku predstavlja smisel oz. prioriteto v življenju je tako odvisno od okolja in od lastnih notranjih virov, sposobnosti ali spretnosti. Včasih so celo pričakovanja drugih glasnejša od našega lastnega intuitivnega vzgiba, ki nam sporoča, kaj je tisto »pravo« za nas. Tako se neredko zgodi, da pozabimo, kaj je resnično naše, kar nas navdihuje, ob čemer zaigra naše srce. Pozabimo na svoje želje in sanje, ker smo vseprevečkrat slišali za omejitve, ki so nam globoko v telo vtisnili strah pred pogumom, da bi sledili svojemu poslanstvu. Dobivali smo sporočila, da je bolj varno slediti srednji poti, kjer ni izstopanja in tveganja. In morda smo se tako zadovoljili s tem, kjer smo in kar smo. Globoko v sebi pa ostajamo neizpolnjeni, nezadovoljni, morda celo jezni, ne da bi sploh vedeli zakaj.

Potreben je pogum, da si dovolimo ponovno začutiti svoje bistvo – svoje potenciale, talente, želje, sanje, hrepenenja ipd. In potreben je pogum, da si dovolimo le-to tudi zaživeti, izraziti navzven ne glede na mnenja drugih. Čeprav se zdi včasih strašljivo, nam takšna naravnanost odpira nova vrata. Ponovno spoznamo kdo zares smo, kaj želimo ali potrebujemo, kaj doživljamo. Nekaj dragocenega pa spoznajo tudi ljudje okoli nas – kaj vse lahko ponudimo. Ko oddajamo od sebe najboljše, kar je v nas, svoje najboljše lastnosti in sposobnosti, izžarevamo srečo, ki jo začutijo tudi drugi. Ko izrazimo tisto pristno, kar nosimo v sebi, se osvobodimo in ponovno zaživimo. Čutimo novo energijo, delo opravljamo z večjim zanosom, bolj smo ustvarjalni in prijetni v odnosih. Ko smo in delamo tisto, kar nas veseli in kar čutimo, da resnično smo, postane vse mogoče.

Lahko smo to, kar smo! Ker je naše življenje naša izbira.

Volčji potok (64)