Partnerstvo je lahko prostor varnosti in sprejetosti, ki nas spodbuja, da zasijemo v svoji pristni podobi. Za odnos, ki omogoča vzajemno rast obeh partnerjev in odnosa samega, je potreben čas, trud in zavezanost. Predstavljeni so nekateri dragoceni viri, ki jih ponuja partnerski odnos.

 • RAST: partnerstvo je lahko priložnost za lastno spremembo in rast, če čutimo podporo s strani partnerja. Če pa se osredotočamo na napake drugega, se zapletemo v začaran krog obtoževanj, konfliktov in poskusov spreminjanja drugega.
 • KOMUNIKACIJA: prepričanje, da nam partner lahko bere misli in izpolnjuje naše želje, je zgrešeno. Če o tem s partnerjem ne spregovorimo, ne bo vedel, kaj si želimo in pričakujemo od njega. In če drugi ne ravna vedno skladno z našimi pričakovanji, to ne pomeni, da nas nima rad, saj je njegova odločitev, ali in zakaj nam (ne) bo ustregel. Za zadovoljujoč partnerski odnos so ključne naslednje komunikacijske spretnosti: predano poslušanje brez prekinjanja, sporočanja v obliki jaz stavkov, izražanje želja, dajanje povratnih informacij o slišanem in razjasnjevanje morebitnih nesporazumov v komunikaciji.
 • ZAVEZNIŠTVO: partnerji, ki so zavezani k sodelovanju in skupnemu iskanju rešitev, so bolj zadovoljni s partnerskim odnosom. Njihov cilj ni premagati partnerja, ampak premagati problem. Na konflikt lahko gledamo kot na priložnost za spremembo stanja, razvoj in osebnostno rast.
 • PRILAGAJANJE: sčasoma partnerja oblikujeta pravila in pričakovanja glede odnosa, ki so sprejemljiva za oba.
 • REALNOST: mnogo konfliktov izhaja iz razhajanja med tem, kakšen bi partner »moral biti« in kakšen »v resnici je«, kar lahko izhaja iz prikazovanja sebe v boljši luči v dobi zaljubljenosti in nerealističnih projekcij in prepričanj o drugemu. Partnerja je potrebno sprejeti takšnega kot je in se zavedati, da je za spremembe potreben čas, predvsem pa lastna motivacija.
 • INDIVIDUALNOST: v partnerskem odnosu postanemo eno, saj je zaželeno, da imata partnerja skupne vrednote, želje, interese in aktivnosti, po drugi strani pa je nujno, da ostajata hkrati tudi dva individuuma s svojimi lastnimi željami in aktivnostmi.
 • POZITIVNOST: za uspešno partnerstvo je značilno osredotočanje na pozitivne vidike in ignoriranje negativnih. Pri uspešnih parih je približno petkrat več pozitivnega kot negativnega. Ti pari probleme navadno rešujejo bolj učinkovito, saj hitreje spregovorijo o svojih občutkih in se zmorejo distancirati od negativnih. Določena mera iluzije, da v partnerju vidimo le najboljše, je za odnos koristna.

Za razmislek:

 • Kako jaz doživljam partnerski odnos?
 • Koliko je v njem prostora za konstruktivno komunikacijo in zavezništvo?
 • Se v odnosu podrejam ali prilagajam?
 • Lahko sprejmem partnerja takšnega kot je ali ga poskušam spremeniti?
 • Koliko je v odnosu prostora zame in moje lastne interese?
 • Kako lahko krepim pozitivnost v odnosu?

dlkbjo (140)