Naša čustva imajo neprecenljivo vrednost. Če jim prisluhnemo, nam lahko nudijo pomembne informacije o tem, kje se nahajamo in kam gremo. Ko doživljamo pozitivna ali prijetna čustva, kot je zadovoljstvo, veselje, upanje, hvaležnost, ponos, navdušenje, ljubezen ipd., smo na »pravi poti«. Takrat smo usklajeni s svojo notranjo naravo. Sledimo svojim željam, sanjam, lahko bi celo rekli, da delujemo v smeri svojega poslanstva. Po drugi strani pa nam negativna ali neprijetna čustva, kot je strah, sram, žalost, jeza, zavist, sovražnost, odpor ipd., sporočajo, da smo skrenili s te poti. Takrat ne delujemo skladno z našim temeljnim bistvom, pač pa se mu upiramo. Hodimo stran od svojega življenjskega smisla ali poslanstva. V vsaki situaciji tako lahko preverimo, kakšna čustva doživljamo – pozitivna ali negativna. In ta odgovor nam daje vedeti, ali sledimo svojemu bistvu, ali se od njega oddaljujemo.

Čustva, ki jih doživljamo, pa so neposreden odsev naših misli. Vse se namreč začne pri naših mislih. Če razmišljamo pozitivno – konstruktivno in prijazno do sebe – se ob tem počutimo prijetno. Če pa razmišljamo negativno – na način, ki za nas ni koristen – potem se počutimo neprijetno. Preko zavedanja svojega počutja, lahko ozavestimo svoje misli in preverimo, ali se predajamo negativni miselni naravnanosti, ki običajno poteka na nezavednem nivoju, ki je tekom let lahko postal pravi avtomatizem; ali pa so naše misli pozitivne.

Le redki posamezniki spontano razmišljajo na pozitiven način, ostali potrebujejo za takšen način mišljenja več truda in vztrajnosti. Če smo se izoblikovali v okolju, kjer je praviloma prevladovalo negativno vzdušje in neprijazna komunikacija, nam je pozitivno mišljenje lahko precej tuje. Zavestno se je potrebno potruditi, da v vsakdanjih situacijah ne zapademo v iste vzorce, ampak namerno izberemo drugačen, bolj pozitiven pogled na situacijo, druge ljudi in sebe. To zagotovo ni enostavno, vendar so posledice nagrajujoče – pozitivna misel se odrazi v pozitivnem razpoloženju. Pozitivno naravnani in razpoloženi pa se z večjo verjetnostjo odločimo, da bomo sledili svoji poti in nekaj tudi naredili za izpolnitev svojih želja in sanj.

V razmislek:

  • Kaj ti sporočajo tvoja trenutna čustva?
  • Te vodijo v smeri tvojega poslanstva ali stran od njega?

DSCN5024