V začetku partnerskega odnosa je povsem normalno, da se posameznika zelo povežeta in zbližata. V tej zlitosti imata občutek, da sta eno in vidita le drug drugega. Vendar je pomembno, da ne obstaneta na tej točki. Pomembno je, da zmoreta narediti korak naprej k večji diferenciaciji in razmejitvam med »mojim« in »tvojim«.

Vsak od partnerjev ima namreč svojo lastno osebnost, svoja prepričanja, življenjske nazore in cilje, interese, hobije ipd. Zagotovo jih v odnosu nekoliko prilagodi ali preoblikuje, pomembno pa je, da jih ne zapostavi in se jim ne odreče. Vsak od partnerjev mora ohraniti svojo individualnost, sicer se pojavijo zamere in sovražnost do partnerja in tudi do samega sebe. Občutek, da posameznik živi skladno s svojim življenjskim poslanstvom, daje občutek polnosti življenja in tudi izpolnjenosti v partnerskem odnosu.

Čeprav so bila ravno nasprotja tista, ki so posameznika v začetku pripeljala skupaj, so za ohranitev odnosa ključnega pomena razmejitve. Posameznika je pri drugem privlačilo tisto, kar je drugačno, nasprotno. Morda so to latnosti, ki jih posameznik želi imeti, pa jih vidi v partnerju, morda je to vzdušje iz primarne družine, ki posameznika nezavedno pritegne k drugemu. Da pa bi se partneski odnos ohranil in razvijal, je za zdrav in dolgotrajen partnerski odnos pomembno, da imata partnerja skupne temeljne vrednote, cilje in poglede na življenje. Dobro je, da ohranita lastno individualnost in posebnost, negujeta pa tudi povezanost in stvari, ki ju družijo. Tako npr. razvijata lastne interese in tudi skupne. Tudi pri vzgoji otrok je pomembno, da sta si v ključnih vidikih enotna, v nekaterih pa tudi različna.

Posameznika lažje ohranjata »moje« in »tvoje« ter tudi »najino«, če pristopata drug do drugega na čuječ način. To pomeni, da sta odprta in sprejemajoča drug z drugim. Le tako bosta drug ob drugem čutila dovolj varnosti, da bosta pristno izrazila svoje misli in tudi čustva. Pomembna je komunikacija, še bolj pomembno pa je zavestno poslušanje. Iskreno zanimanje, kdo partner je in kaj mu je pomembno, ter spoštovanje tega daje odnosu živost in perspektivo za rast tako odnosa kot tudi vsakega posameznika v njem. Če se lahko posameznika izpolnita kot posameznika in rasteta tudi v odnosu, sta na poti k večjemu zadovoljstvu in stabilnosti odnosa.

 

naj-bo-vase-zivljenje-vasa-izbira-6