Psihoterapija Izbira

Home / Samozavest

Samoaktualizacija kot uresničevanje lastnih potencialov

O samoaktualizaciji kot o človekovi temeljni potrebi po uresničevanju lastnih potencialov in talentov je pisal že Maslow, ki je samoaktualizacijo umestil na vrh piramide človekovih potreb. Šlo naj bi za t. i. višjo potrebo, ki ni temeljna za preživetje ampak […]

Read More