Psihoterapija Izbira

Home / Partnerski odnos

Čuječe partnerstvo: Strahovi v partnerskem odnosu in spoprijemanje z njimi

Ker je partnerski odnos eden izmed najbolj intimnih odnosov, je posledično tudi eden izmed najbolj ranljivih. Bolj ko se partnerju odpremo, bolj intenzivno lahko doživljamo celo paleto pozitivnih čustev, po drugi strani pa tudi več tvegamo, da bomo prizadeti. Ob […]

Read More

Čuječe partnerstvo: Kaj s partnerjem prinašava v odnos iz primarnih družin

Kljub temu, da s partnerjem prihajava iz različnih primarnih družin, kjer so veljala drugačna pravila, navade ipd., skupaj ustvarjava povsem novo, unikatno zgodbo. Preko načina komunikacije in obnašanja se stari vzorci pogosto nezavedno in nekritično prenašajo v ta novi odnos. […]

Read More

Čuječe partnerstvo: Moja in tvoja pričakovanja

Zaradi naše vzgoje v primarni družini si ustvarimo lastne poglede in razmišljanja o stvareh. Ti postanejo del nas in zato včasih težje sprejmemo drugačne poglede drugih ljudi, tudi partnerjeve. Čeprav se na razumski ravni lahko zavedamo, da ima partner drugačna […]

Read More

Čuječe partnerstvo: Krepitev povezanosti in ohranjanje individualnosti

V začetku partnerskega odnosa je povsem normalno, da se posameznika zelo povežeta in zbližata. V tej zlitosti imata občutek, da sta eno in vidita le drug drugega. Vendar je pomembno, da ne obstaneta na tej točki. Pomembno je, da zmoreta […]

Read More

Razvoj starševstva

Rojstvo prvega otroka in prilagajanje na novo starševsko vlogo je za večino stresno obdobje, saj prinaša več utrujenosti in ranljivosti, ki se lahko prevesi v povečano konfliktnost. Po otrokovem rojstvu se posameznik srečuje z mnogimi zahtevami: otroka, partnerja, tudi poklica […]

Read More

Kaj prinaša poroka

Iskanje partnerja je običajno iskanje idealnega drugega, ki bo dopolnil posameznikovo psihično strukturo in mu bo pomagal zaceliti ranjeni jaz. Izbira partnerja naj bi potekala na tri načine: pozitivni (iskanje sebi podobnega partnerja), negativni (iskanje partnerja, ki je naše nasprotje) […]

Read More

Obrambe, ki jih presega zdravi partnerski odnos

Partnerski odnos predstavlja možnost soočenja s težkimi občutki in čustvi iz otroštva, če niso bile zadovoljene posameznikove temeljne potrebe po pristnem in varnem stiku. To je običajno rezultat čustvene neodzivnosti staršev, ki se je v otorštvu kazala kot:

Read More

Razvoj partnerskega odnosa

Intimni odnosi se začnejo razvijati s pripravljenostjo vključevanja v partnerske odnose, kjer je prisotno samorazkrivanje, čustvena izmenjava, medosebno zaupanje in pripravljenost sklepanja dogovorov. Pri tem ločimo različne oblike partnerskih odnosov:

Read More

Razvojne naloge v srednji in pozni odraslosti

Razvojne naloge so določene spretnosti, znanje, način vedenja ipd., ki jih mora posameznik v določenem obdobju usvojiti, da bo učinkovito deloval v določeni družbi in določenem času. Uspešno obvladovanje razvojnih nalog vodi do socialnega odobravanja, subjektivnega zadovoljstva in predstavlja izhodišče […]

Read More

Razvojne naloge mladega odraslega

Mladostništvu sledi zgodnja odraslosti, ki predstavlja razvojno obdobje med 22.-24. letom in 40.-45. letom starosti. To je čas, ko telesni razvoj doseže optimalno raven, ko se posameznik prvič zaposli in oblikuje poklicno kariero, se finančno osamosvoji, oblikuje dolgoročno partnersko zvezo, […]

Read More