Psihoterapija Izbira

Home / Komunikacija

Empatična komunikacija in jaz stavki

Ovire v komunikaciji presegamo z bolj učinkovitimi načini komunikacije, katero predstavlja empatična komunikacija, vešče poslušanje in jaz stavki. Empatična komunikacija Gre za proces čutenja in mišljenja s perspektive drugega, za sposobnost postavljanja sebe v položaj drugega in doživljanje situacije z […]

Read More

Ovire v komunikaciji

Komunikacija je vez, ki povezuje ljudi vedno, ko stopimo v interakcijo z drugimi. O komunikaciji govorimo, ko nekdo nekomu nekaj sporoča z nekim sredstvom in nekim učinkom. Komunikacijski kod dveh oseb se nikoli povsem ne ujema, vedno prihaja do nekih […]

Read More