Psihoterapija Izbira

Home / Duševne motnje

Preseganje nezdravega perfekcionizma

Preseganja nezdravega perfekcionizma se lotimo z rahljanjem nerealnih standardov, zviševanjem tolerance na napake in zmanjševanjem časa in energije, ki ga vlagamo v doseganje cilja. Priporočljivo je izbrati eno področje, na katerem želimo doseči spremembo, npr. delo, študij, odnosi, telesna teža, […]

Read More

Ko perfekcionizem postane ovira

Perfekcionizem nas lahko motivira k uspešnosti, po drugi strani pa nas lahko močno obremenjuje in nam povzroča težave v vsakdanjem življenju. Pomembno je razlikovati med zdravim in nezdravim perfekcionizmom ter se zavedati možnosti izbire, da lahko strogi perfekcionizem zmehčamo.

Read More

Pred čim varujejo obrambni mehanizmi?

Obrambni mehanizmi so avtomatični psihični procesi, ki varujejo pred anksioznostjo. Aktivirajo jih boleče in neprijetne vsebine, ki jih težko sprejmemo in ogrožajo naše samospoštovanje in dobro mnenje o sebi.

Read More

Predelava travmatične izkušnje

Do travmatizacije pride, ko so notranji in zunanji viri nezadostni za spoprijemanje z zunanjo grožnjo. Vendar dokazi kažejo, da je travma in njeni učinki lahko nevtralizirana ali preprečena s samo enim odnosom z razumevajočim drugim, npr. v partnerskem ali terapevtskem […]

Read More

Kako se travma vtisne v telo in spomin

Posledice travmatične izkušnje so precej odvisne tudi od tega, kako posameznik stresno izkušnjo predela oz. jo shrani v spominu. Za razumevanje fenomenov, povezanih s stresom, travmo in disfunkcionalno hranjenjih stresnih izkušenj, je bistveno predvsem hranjenje čustvenih izkušenj. Pri tem sta […]

Read More

Miti o nasilju in spolni zlorabi

Telesno in spolno nasilje je še vedno zelo stigmatizirana tema, polna zmotnih prepričanj, ki otežujejo prekinitev tega vedenja. Ozaveščanje je prvi korak v zdrave odnose.

Read More

Nasilje v partnerskem odnosu kot travmatična izkušnja

Nasilje v partnerskem odnosu je nasilno vedenje, ki ga izvaja eden partner nad drugim z namenom pridobitve ali ohranitve nadzora. Zajema lahko fizično, spolno, psihološko ali čustveno zlorabo. Lahko gre za

Read More

Kaj je travma in kakšne so lahko njene posledice

Travma je psihološko preplavljajoča izkušnja, ki vključuje strah in nemoč. Za opredelitev travmatične izkušnje se uporabljajo naslednji kriteriji:

Read More