Psihoterapija Izbira

Home / Družina

Čuječe partnerstvo: Kaj s partnerjem prinašava v odnos iz primarnih družin

Kljub temu, da s partnerjem prihajava iz različnih primarnih družin, kjer so veljala drugačna pravila, navade ipd., skupaj ustvarjava povsem novo, unikatno zgodbo. Preko načina komunikacije in obnašanja se stari vzorci pogosto nezavedno in nekritično prenašajo v ta novi odnos. […]

Read More

Razvoj starševstva

Rojstvo prvega otroka in prilagajanje na novo starševsko vlogo je za večino stresno obdobje, saj prinaša več utrujenosti in ranljivosti, ki se lahko prevesi v povečano konfliktnost. Po otrokovem rojstvu se posameznik srečuje z mnogimi zahtevami: otroka, partnerja, tudi poklica […]

Read More

Kaj prinaša poroka

Iskanje partnerja je običajno iskanje idealnega drugega, ki bo dopolnil posameznikovo psihično strukturo in mu bo pomagal zaceliti ranjeni jaz. Izbira partnerja naj bi potekala na tri načine: pozitivni (iskanje sebi podobnega partnerja), negativni (iskanje partnerja, ki je naše nasprotje) […]

Read More

Obrambe, ki jih presega zdravi partnerski odnos

Partnerski odnos predstavlja možnost soočenja s težkimi občutki in čustvi iz otroštva, če niso bile zadovoljene posameznikove temeljne potrebe po pristnem in varnem stiku. To je običajno rezultat čustvene neodzivnosti staršev, ki se je v otorštvu kazala kot:

Read More

Razvojne naloge v srednji in pozni odraslosti

Razvojne naloge so določene spretnosti, znanje, način vedenja ipd., ki jih mora posameznik v določenem obdobju usvojiti, da bo učinkovito deloval v določeni družbi in določenem času. Uspešno obvladovanje razvojnih nalog vodi do socialnega odobravanja, subjektivnega zadovoljstva in predstavlja izhodišče […]

Read More

Razvojne naloge mladega odraslega

Mladostništvu sledi zgodnja odraslosti, ki predstavlja razvojno obdobje med 22.-24. letom in 40.-45. letom starosti. To je čas, ko telesni razvoj doseže optimalno raven, ko se posameznik prvič zaposli in oblikuje poklicno kariero, se finančno osamosvoji, oblikuje dolgoročno partnersko zvezo, […]

Read More

Kdaj postanem odrasli posameznik?

Mladostništvo oz. adolescenca je razvojno obdobje med koncem otroštva in začetkom zgodnje odraslosti, torej med približno 11.-12. in 22.-24. letom starosti. To je obdobje telesnih sprememb, abstraktnosti mišljenja, oblikovanja identitete in osamosvajanja. Zgornjo mejo mladostništva je težje določiti kot spodnjo, […]

Read More

Kako vrstni red rojstva vpliva na posameznikovo osebnost

Po nekaterih družinskih oz. sistemskih teorijah dobi vsak otrok ob rojstvu tisto vlogo, ki jo v tistem trenutku družina oz. sistem najbolj potrebuje. Tako so se oblikovali stereotipni opisi o posameznikovi osebnosti glede na to, kateri po vrsti se je […]

Read More

Nekatera merila zdrave družine in partnerskega odnosa

James Framo, utemeljitelj transgeneracijske sistemske družinske terapije, poudarja pomen primarne družine na posameznikovo delovanje. Ugotavlja, kako se določeni vedenjski vzorci, vrednote, pa tudi težka čustva prikrito prenašajo iz generacije v generacijo. Če tako ne razrešimo svojih težav v odnosu s […]

Read More